Budżet Obywatelski
Siemianowice Śląskie 2020

Zespół weryfikacyjny zakończył swoje prace!
Sprawdź, jakie projekty zostały dopuszczone do etapu głosowania.
Mieszkańcy, których projekty zostały odrzucone mogą odwołać się od wyników weryfikacji i wystąpić o ponowne rozpatrzenie ich wniosków.
Termin złożenia odwołania to 7 dni od dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów
  do Budżetu Obywatelskiego

  Od 01.02.2019
  do 28.02.2019

 • Weryfikacja i opiniowanie
  propozycji projektów

  Od 01.03.2019
  do 12.04.2019

 • Tryb odwoławczy
  od decyzji Zespołu

  Od 16.04.2019
  do 10.05.2019

 • Ogłoszenie listy projektów
  poddanych pod głosowanie

  Do 13.05.2019

 • Głosowanie

  Od 27.05.2019
  do 09.06.2019

 • Oficjalne ogłoszenie wyników

  Do 28.06.2019

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Siemianowice Śląskie, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 2 200 000 zł.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Siemianowic Śląskich, który ukończył 18 lat.

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego
Siemianowice Śląskie i miej realny wpływ na rozwój miasta.
W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 2 200 000 zł!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.02.2019
do 28.02.2019

Weryfikacja i opiniowanie
propozycji projektów

Od 01.03.2019
do 12.04.2019

Tryb odwoławczy
od decyzji Zespołu

Od 16.04.2019
do 10.05.2019

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 13.05.2019

Głosowanie

Od 27.05.2019
do 09.06.2019

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 28.06.2019

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski