Mapa realizacji

 23'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja szkół rejonu Tuwim - Laura Huta. SP 3 i SP 20

Koszt: 600 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Pumptrack przy ul. Ks. Biskupa Czesława Domina i Stefana Żeromskiego w Michałkowicach

Koszt: 600 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Boiska do gier plażowych na terenie ZSS

Koszt: 600 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczne i przyjazne szkoły

Koszt: 589 323 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja BO 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Budowa tężni solankowej w Lasku Bytkowskim

Szacunkowy koszt: 397 500 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfantego

Szacunkowy koszt: 230 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Siemianowicach Śl. ul. Gansińca 8 obejmująca wymianę nawierzchni, ogrodzenia i urządzeń zabawowych. Wykonanie parkingu osiedlowego przy ul. Niepodległości 58 wraz z realizacją zagród dla pojemników przeznaczonych do segregacji

Szacunkowy koszt: 490 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wspólny projekt SP11 oraz SP5 (strefa wypoczynku, wymiana nawierzchni – ul. Słowackiego, plac zabaw – ul. Michałkowicka)

Szacunkowy koszt: 448 441,79 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Budki lęgowe dla jerzyków w Siemianowicach Śląskich

Szacunkowy koszt: 60 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Sportowy Plac Zabaw przy Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

Szacunkowy koszt: 370 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja BO 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla - 2 etap

Szacunkowy koszt: 438 600 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Remonty chodników i utworzenie nowych na Bytkowie i Bańgowie wraz z montażem ławeczek przysiadkowych

Szacunkowy koszt: 440 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Michałkowickiej 25-35 wraz z utworzeniem miejsc postojowych wzdłuż odcinka drogi jak wyżej oraz utwardzenie dojazdu do wielostanowiskowego szeregu garaży zlokalizowanych przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich

Szacunkowy koszt: 400 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Park Leśny wraz ze ścieżką rekreacyjną na terenie przy Alei Młodych (połączone projekty wnioskodawców)

Szacunkowy koszt: 440 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy pomiędzy ulicą Stawową 18 a ulicą Wyzwolenia 19

Szacunkowy koszt: 440 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja BO 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla

Szacunkowy koszt: 434 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Towarowej

Szacunkowy koszt: 310 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

BEZPIECZEŃSTWO – rozbudowa monitoringu miejskiego

Szacunkowy koszt: 440 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa oświetlenia na ulicy Okrzei i Turystycznej

Szacunkowy koszt: 110 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

2 dzielnice, 3 ulice: Jaworowa, Leśna, Jagiellońska

Szacunkowy koszt: 440 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa toalety publicznej w rejonie Parku Górnik, budowa miejsc parkingowych przy Lecznicy dla dzieci i dorosłych REMEDIUM, kontynuacja budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ulicy Andersa, poprawa infrastruktury osiedla Budryka

Szacunkowy koszt: 440 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt