Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 24Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2024

 24Skrócona nazwa edycji

13. Bezpieczne i przyjazne Siemianowice - Osiedla: Młodych, Bańgów, Tuwim, Chemik, Węzłowiec, Michałkowice, Centrum

Szacunkowy koszt: 2 400 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja BO 2023

 23Skrócona nazwa edycji

4. Modernizacja szkół rejonu Tuwim - Laura Huta. SP 3 i SP 20

Koszt: 600 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

5. Pumptrack przy ul. Ks. Biskupa Czesława Domina i Stefana Żeromskiego w Michałkowicach

Koszt: 600 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

13. Boiska do gier plażowych na terenie ZSS

Koszt: 600 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

19. Bezpieczne i przyjazne szkoły

Koszt: 589 323 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja BO 2022

 22Skrócona nazwa edycji

4. Budowa tężni solankowej w Lasku Bytkowskim

Szacunkowy koszt: 397 500 zł

 22Skrócona nazwa edycji

7. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfantego

Szacunkowy koszt: 230 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

15. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Siemianowicach Śl. ul. Gansińca 8 obejmująca wymianę nawierzchni, ogrodzenia i urządzeń zabawowych. Wykonanie parkingu osiedlowego przy ul. Niepodległości 58 wraz z realizacją zagród dla pojemników przeznaczonych do segregacji

Szacunkowy koszt: 490 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

16. Wspólny projekt SP11 oraz SP5 (strefa wypoczynku, wymiana nawierzchni – ul. Słowackiego, plac zabaw – ul. Michałkowicka)

Szacunkowy koszt: 448 441,79 zł

 22Skrócona nazwa edycji

17. Budki lęgowe dla jerzyków w Siemianowicach Śląskich

Szacunkowy koszt: 60 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

20. Sportowy Plac Zabaw przy Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

Szacunkowy koszt: 370 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja BO 2021

 21Skrócona nazwa edycji

1. Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla - 2 etap

Szacunkowy koszt: 438 600 zł

 21Skrócona nazwa edycji

4. Remonty chodników i utworzenie nowych na Bytkowie i Bańgowie wraz z montażem ławeczek przysiadkowych

Szacunkowy koszt: 440 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

7. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Michałkowickiej 25-35 wraz z utworzeniem miejsc postojowych wzdłuż odcinka drogi jak wyżej oraz utwardzenie dojazdu do wielostanowiskowego szeregu garaży zlokalizowanych przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich

Szacunkowy koszt: 400 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

15. Park Leśny wraz ze ścieżką rekreacyjną na terenie przy Alei Młodych (połączone projekty wnioskodawców)

Szacunkowy koszt: 440 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

17. Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy pomiędzy ulicą Stawową 18 a ulicą Wyzwolenia 19

Szacunkowy koszt: 440 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja BO 2020

 20Skrócona nazwa edycji

1. Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla

Szacunkowy koszt: 434 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

3. Trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Towarowej

Szacunkowy koszt: 310 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

7. BEZPIECZEŃSTWO – rozbudowa monitoringu miejskiego

Szacunkowy koszt: 440 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

8. Budowa oświetlenia na ulicy Okrzei i Turystycznej

Szacunkowy koszt: 110 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

15. 2 dzielnice, 3 ulice: Jaworowa, Leśna, Jagiellońska

Szacunkowy koszt: 440 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

16. Budowa toalety publicznej w rejonie Parku Górnik, budowa miejsc parkingowych przy Lecznicy dla dzieci i dorosłych REMEDIUM, kontynuacja budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ulicy Andersa, poprawa infrastruktury osiedla Budryka

Szacunkowy koszt: 440 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt