projekt nr 3

3. Trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Towarowej


Skrócony opis

Budowa trasy pieszo-rowerowej, wpisującej się w siemianowicki system ścieżek rowerowych. Projekt przyczynia się do ugruntowania wizerunku Siemianowic Śląskich jako „smart city”.

Opis projektu

Budowa trasy pieszo-rowerowej, wpisującej się w siemianowicki system ścieżek rowerowych. Projekt przyczynia się do ugruntowania wizerunku Siemianowic Śląskich jako „smart city”.