projekt nr 15

15. Park Leśny wraz ze ścieżką rekreacyjną na terenie przy Alei Młodych (połączone projekty wnioskodawców)


Lokalizacja

Kapicy/Aleja Młodych

Opis projektu

Ul. Kapicy - Al. Młodych. Utworzenie Parku Leśnego wraz ze ścieżką rekreacyjną w celu zaniechania dalszej degradacji tego miejsca. Udostępnienie terenu po rewitalizacji jako miejsca spacerów oraz rekreacji i komunikacji między osiedlami. Park Leśny - miejsce odpoczynku i rekreacji.