projekt nr 1

1. Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla - 2 etap


Lokalizacja

Ptasie Osiedle

Opis projektu

Remont nawierzchni asfaltowej zespołu ulic Ptasiego Osiedla – 2 etap wg. specyfikacji w drodze frezowania, regulacji krawężników oraz położenia nowej nawierzchni w celu uzyskania normalnych warunków eksploatacji jako ciągów pieszo-jezdnych.