projekt nr 16

16. Budowa toalety publicznej w rejonie Parku Górnik, budowa miejsc parkingowych przy Lecznicy dla dzieci i dorosłych REMEDIUM, kontynuacja budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ulicy Andersa, poprawa infrastruktury osiedla Budryka


Skrócony opis

Projekt składa się z czterech części:
1. Budowa toalety publicznej samoobsługowej w rejonie Parku Górnik - dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz posiadająca przewijak dla niemowląt.
2. Budowa ok. 9 miejsc parkingowych przy lecznicy REMEDIUM.
3. Kontynuacja budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ul. Andersa.
4. Utwardzenie poboczy płytami ażurowymi oraz budowa chodnika, doposażenie otoczenia i placu zabaw w ławki oraz nasadzenie żywopłotu na ul. Budryka.

Opis projektu

Projekt składa się z czterech części:
1. Budowa toalety publicznej samoobsługowej w rejonie Parku Górnik - dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz posiadająca przewijak dla niemowląt.
2. Budowa ok. 9 miejsc parkingowych przy lecznicy REMEDIUM.
3. Kontynuacja budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ul. Andersa.
4. Utwardzenie poboczy płytami ażurowymi oraz budowa chodnika, doposażenie otoczenia i placu zabaw w ławki oraz nasadzenie żywopłotu na ul. Budryka.