Prezentacje projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020

Wtorek, 14 maja 2019

W ramach akcji promocyjnej BO 2020 mieszkańcy, których projekty zostały dopuszczone do etapu głosowania otrzymali propozycję zareklamowania swoich inicjatyw inwestycyjnych.

Prezentujemy projekt:

Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla

Projekt o szacunkowej wartości 434 000,00 zł., zgłosili Henryk Lach, Stanisław Kopystyński oraz Henryk Pesel.

Powrót