Prezentacje projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020

Wtorek, 14 maja 2019

W ramach akcji promocyjnej BO 2020 mieszkańcy, których projekty zostały dopuszczone do etapu głosowania otrzymali propozycję zareklamowania swoich inicjatyw inwestycyjnych.

Prezentujemy projekt:

Trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Towarowej

Projekt o szacunkowej wartości 310 000,00 zł., zgłosił Marek Jarominek

Powrót