Rusza Budżet Obywatelski 2021

Piątek, 24 stycznia 2020

I tak jak w latach poprzednich, wcześniej będzie można je skonsultować z przedstawicielami magistratu, odpowiedzialnymi za ich realizację w 2021 r., na spotkania przedprojektowe, które odbędą się:

- 28 stycznia (wtorek) o godz. 18.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. J.Śniadeckiego, ul. Wyspiańskiego 5

- 30 stycznia (czwartek) o godz. 18.00 w SCK  Parku Tradycji ul. Orzeszkowej 12.

Zgodnie z harmonogramem propozycje projektów składamy do 28 lutego.

Zapraszamy na spotkania i liczymy na Państwa obecność.

» Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie: Budżetu Obywatelskiego na rok 2021

--------------------

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na 2021 rok:

1) Zgłaszanie propozycji projektów – od 03.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

2) Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów – od 02.03.2020 r. do 10.04.2020 r.

3) Ogłoszenie zweryfikowanej listy projektów – 13.04.2020 r.

4) Tryb odwoławczy od decyzji Zespołu – od 14.04.2020 r. do 08.05.2020 r.

5) Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie – 11.05.2020 r.

6) Akcja promocyjno – informacyjna – od 12.05.2020 r. do 22.05.2020 r.

7) Głosowanie mieszkańców – od 25.05.2020 r. do 07.06.2020 r.

8) Ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów – do 30.06.2020 r.

Powrót