Weryfikacja wniosków z Budżetu Obywatelskiego 2021 zakończona!

Wtorek, 14 kwietnia 2020

Adnotację "dopuszczony do głosowania" uzyskało 15 wniosków (w tym jeden projekt połączony na etapie weryfikacji z dwóch oddzielnych) z 27 złożonych przez mieszkańców w tegorocznej edycji. Wnioski te będą poddane elektronicznemu głosowaniu mieszkańców w dniach 25 maja do 7 czerwca. Są to:

 1. Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla - 2 etap
 2. Boisko do gry Panna oraz Teqball, ul. Wróbla przy strefie sportowej obok siłowni i skatepark
 3. Utwardzenie terenu wokół budynku przy ul. Bytomskiej 5, 5a w Siemianowicach Śląskich
 4. Remonty chodników i utworzenie nowych na Bytkowie i Bańgowie wraz z montażem ławeczek przysiadkowych
 5. Rewitalizacja skweru przy ul. Wyzwolenia 1-3 oraz modernizacja placu zabaw przy Stawowej 4-6
 6. Remont ulicy Sikorskiego wraz z utworzeniem prawoskrętu do ulicy Oświęcimskiej
 7. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Michałkowickiej 25-35 wraz z utworzeniem miejsc postojowych wzdłuż odcinka drogi jak wyżej oraz utwardzenie dojazdu do wielostanowiskowego szeregu garaży zlokalizowanych przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich
 8. Nowe miejsca parkingowe oraz nowa nawierzchnia Tuwima/Laura Huta (połączone projekty 11 i 18)
 9. Rewitalizacja terenów zielonych „Skwery łączą Siemianowice”
 10. Remont nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych na odcinku dojazdowym położonym między ul. Niepodległości 58 A-G i ul. Zgrzebnioka 1, w sąsiedztwie Siemianowickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz „Renomy”.
 11. Miejsca parkingowe od skrzyżowania ul.  Wróbla 7D w stronę ul. Korfantego 2c
 12. Bezpieczne dojście z osiedla Korfantego/Wróbla do przystanków autobusowych przy ul. Kapicy oraz obiektów handlowych
 13. Wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną Powstańców 54a, wymiana urządzeń zabawowych oś. Gansińca 8
 14. Budowa miniparku na rogu ulic Rzepusa i Waloszka
 15. Parking przy ulicy Lipowej

11 wniosków uzyskało negatywną opinię Zespołu weryfikującego w  związku z czym zostały odrzucone i nie zostaną poddane pod głosowanie. Jednakże zgodnie z obowiązującą procedurą od decyzji Zespołu, zgłaszającemu projekt, przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, w jeden z  wymienionych sposobów:

 • listownie na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, z dopiskiem „Budżet Obywatelski na rok 2021”,
 • osobiście – skrzynka pocztowa Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105 lub
 • elektronicznie za pomocą skanu dokumentu przesłanego na adres: bo@um.siemianowice.pl.

Wszystkim autorom projektów złożonych w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w ideę budżetu obywatelskiego i w sprawy społeczności lokalnej. A tym, których projekty przeszły pozytywną weryfikację gorąco gratulujemy!

Powrót