Szczegóły projektu

Rewitalizacja ścieżki od ulicy Stabika w kierunku ulicy Bytkowskiej do standardu ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem


Lokalizacja

Ścieżka od południowej strony torów kolejowych od ulicy Ks. Stabika w kierunku ulicy Bytkowskiej (jak na załączonym szkicu sytuacyjnym).

Opis projektu

Rewitalizacja ścieżki od ulicy Ks. Stabika w kierunku ulicy Bytkowskiej do standardu ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie oświetlenia – poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez umożliwienie dotarcia do strzeżonego przejazdu kolejowego przy ulicy Bytkowskiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Wartość szacunkowa projektu82 000 zł