projekt nr 26

26. Remont jezdni i miejsc postojowych przy przedszkolu miejskim nr 12 w parku "Górnik" w Siemianowicach Śląskich


Lokalizacja

Park "Górnik"

Opis projektu

Projekt remontu drogi dojazdowej do przedszkola nr 12 wraz z miejscami postojwymi zakłada:
- jednolitą nawierzchnię jezdni i stanowisk z kruszywa
- ukształtowanie wysokościowe drogi i miejsc postojowych celem wprowadzenia wód opadowych do 2 wpustów deszczowych
- wyznaczenie 10 stanowisk o wymiarach zgodnych z przepisami
Efektami projektu będą: poprawa komfortu dowożenia i odbierania dzieci z przedszkola, poprawa wizualna i estetyczna nawierzchni wjazdu do parku "Górnik".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Całkowity Koszt200 000 zł