projekt nr 17

17. Budki lęgowe dla jerzyków w Siemianowicach Śląskich


Lokalizacja

Elewacje budynków szkół podstawowych i średnich, które będą spełniały wymagania funkcjonalne opisane w projekcie.

Opis projektu

Projekt polega na montażu budek lęgowych dla jerzyków na elewacjach budynków wybranych szkół podstawowych i średnich na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Jerzyki są bardzo pożytecznymi ptakami, które zjadają komary, muszki i inne drobne owady i są bardzo przydatne w ekosystemie miejskim. Ze względu na lokalizację budek na elewacjach szkół gminnych, projekt będzie miał również wartość edukacyjną oraz pozwoli na zaangażowanie uczniów w ochronę ptaków poprzez monitorowanie ich rozwoju.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Wartość szacunkowa projektu60 000 zł