projekt nr 1

1. Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla


Skrócony opis

Remont nawierzchni asfaltowej według specyfikacji, w drodze frezowania, regulacji krawężników oraz położenia nowej nawierzchni w celu uzyskania normalnych warunków eksploatacji jako ciągów pieszo-jezdnych.

Opis projektu

Remont nawierzchni asfaltowej według specyfikacji, w drodze frezowania, regulacji krawężników oraz położenia nowej nawierzchni w celu uzyskania normalnych warunków eksploatacji jako ciągów pieszo-jezdnych.