projekt nr 13

13. Rewitalizacja terenu wokół budynków zlokalizowanych przy ul. Bytomskiej 13, 14, 14a, 15, 16, 16a, 17, 17a – dz. Nr 3017/102 w Siemianowicach Śląskich


Skrócony opis

Wybrukowanie terenu wokół budynków, wykonanie miejsc postojowych oraz montażu latarni solarnych  w sąsiedztwie budynków mieszkalnych nr 13, 14, 14a, 15, 16, 16a, 17, 17a zlokalizowanych przy ul. Bytomskiej w Siemianowicach Śląskich (dz. Nr. 3017/102).

Opis projektu

Wybrukowanie terenu wokół budynków, wykonanie miejsc postojowych oraz montażu latarni solarnych  w sąsiedztwie budynków mieszkalnych nr 13, 14, 14a, 15, 16, 16a, 17, 17a zlokalizowanych przy ul. Bytomskiej w Siemianowicach Śląskich (dz. Nr. 3017/102).