projekt nr 8

8. Nowe miejsca parkingowe oraz nowa nawierzchnia Tuwima/Laura Huta (połączone projekty wnioskodawców)


Lokalizacja

Tuwim/Laura Huta

Opis projektu

Budowa miejsc parkingowych okolicy ulic Kasztanowej, Klonowej, Zielonej, remont nawierzchni ul. Jagiellońskiej – II ETAP.
Zwiększająca się ilość samochodów na osiedlach mieszkaniowych powoduje konieczność budowy nowych miejsc parkingowych. Fatalny stan nawierzchni jezdni ulicy Jagiellońskiej (II ETAP).