projekt nr 2

2. Kompleksowa wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Mysłowickiej – od posesji Kolejowa 1A do posesji Mysłowicka 27


Skrócony opis

Kompleksowa wymiana nawierzchni chodnika w jednej z najstarszych dzielnic miasta, poprawiająca bezpieczeństwo i swobodę poruszania się mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Opis projektu

Kompleksowa wymiana nawierzchni chodnika w jednej z najstarszych dzielnic miasta, poprawiająca bezpieczeństwo i swobodę poruszania się mieszkańców Siemianowic Śląskich.