projekt nr 6

6. Trakt pieszo-rowerowy z miniznakami drogowymi na Brodziku


Skrócony opis

Wykonanie tras pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 220 m (asfaltowych i szutrowych) z ławkami i koszami na śmieci. Udostępnienie nowego wejścia na „Brodzik” od strony południowej. Posadowienie przy ścieżkach miniznaków ruchu drogowego. Uporządkowanie roślinności w okolicy. Wydzielenie 2-3 miejsc parkingowych przy wejściu głównym.

Opis projektu

Wykonanie tras pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 220 m (asfaltowych i szutrowych) z ławkami i koszami na śmieci. Udostępnienie nowego wejścia na „Brodzik” od strony południowej. Posadowienie przy ścieżkach miniznaków ruchu drogowego. Uporządkowanie roślinności w okolicy. Wydzielenie 2-3 miejsc parkingowych przy wejściu głównym.