projekt nr 19

19. Utwardzenie nawierzchni istniejącego parkingu


Skrócony opis

Utwardzenie nawierzchni przy ul. Grunwaldzkiej pomiędzy rynkiem Węzłowca a przedszkolem, z pochylnią umożliwiającą osobom niepełnosprawnym dojazd do przedszkola integracyjnego.

Opis projektu

Utwardzenie nawierzchni przy ul. Grunwaldzkiej pomiędzy rynkiem Węzłowca a przedszkolem, z pochylnią umożliwiającą osobom niepełnosprawnym dojazd do przedszkola integracyjnego.