Szczegóły projektu

Remonty oraz budowa nowych chodników na Bytkowie i Bańgowie wraz z montażem ławeczek tzw. przysiadkowych dla seniorów


Opis projektu

Projekt przewiduje utworzenie nowych chodników oraz remont starych i uszkodzonych na ulicy ZHP, Jagiełły, Grunwaldzkiej, Niepodległości, Zgrzebnioka, Reymonta, Szymanowskiego i Wróblewskiego. Dodatkowo wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych mają zostać zamontowane ławeczki tzw. „przysiadkowe”.

nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie.