Szczegóły projektu

Remont nawierzchni asfaltowej ulicy i chodnika. Budowa parkingu samochodowego ul. Granitowa 3 i Jana Pawła 20


Opis projektu

Remont nawierzchni asfaltowej ulicy i chodnika. Budowa parkingu samochodowego ul. Granitowa 3 i Jana Pawła 20.

nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie