projekt nr 21

21. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Sobieskiego 17, 19 a Kopernika 15


Skrócony opis

W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren pomiędzy ulicami Sobieskiego 17 i 19 a Kopernika 15. Nasadzimy rośliny ozdobne, część terenu zostanie pokryta płytą ażurową – zaniedbany dotychczas teren stanie się przyjemny dla oka, zostanie uporządkowany i zazieleniony.

Opis projektu

W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren pomiędzy ulicami Sobieskiego 17 i 19 a Kopernika 15. Nasadzimy rośliny ozdobne, część terenu zostanie pokryta płytą ażurową – zaniedbany dotychczas teren stanie się przyjemny dla oka, zostanie uporządkowany i zazieleniony.