Szczegóły projektu

Jadłodzielnia w Siemianowicach Śląskich


Lokalizacja

Rynek Miejski, Rynek Bytkowski, Planty Michałkowickie, Szkoły podstawowe, średnie, zespoły szkół

Opis projektu

Każdy Polak marnuje 52 kg jedzenia rocznie. Aby zapobiec temu zjawisku, zostaną stworzone punkty nieodpłatnej wymiany żywności, tzw. Jadłodzielnie. Pomoże to zredukować ilość marnowanego jedzenia, ponadto zniweluje także stygmatyzację osób korzystających z darmowych jadłodajni gdyż z jadłodzielni może skorzystać każdy.

Zgodnie z § 5 ust. 6 pkt. 2 Zarządzenia nr 936/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie: Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, zgłoszone propozycje mogą mieć za przedmiot wyłącznie określone zadanie inwestycyjne.