Szczegóły projektu

Czystsze powietrze dla siemianowickich przedszkolaków – dostawa oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli zlokalizowanych na obszarach podwyższonej emisji zanieczyszczeń dolnych warstw atmosfery


Lokalizacja

Przedszkola nr: 6, 10, 11, 18, 19

Opis projektu

Projekt polega na dostawie ok. 20 stacjonarnych oczyszczaczy powietrza do przedszkoli prowadzonych przez miasto Siemianowice Śląskie, zlokalizowanych na obszarach o podwyższonych poziomach emisji zanieczyszczeń dolnych warstw atmosfery w dzielnicach Centrum, Michałkowice oraz os. Tuwima.

Zgodnie z § 5 ust. 6 pkt. 2 Zarządzenia nr 936/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie: Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, zgłoszone propozycje mogą mieć za przedmiot wyłącznie określone zadanie inwestycyjne.