projekt nr 5

5. Rewitalizacja skweru przy ul. Wyzwolenia 1-3 oraz modernizacja placu zabaw przy Stawowej 4-6


Lokalizacja

Wyzwolenia 1-3, Stawowa 4-6

Opis projektu

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się pomiędzy blokami przy ul. Wyzwolenia 1-3 poprzez doposażenie w ławki, leżaki, nasadzenia, donice  z roślinami oraz kosze na śmieci i kosze na psie odchody, wymianę nawierzchni chodnika oraz montaż dodatkowego oświetlenia. Druga część projektu to wymiana nawierzchni na elastyczne podłoże z płyt gumowych, renowacja urządzeń oraz odnowienie płotu na placu zabaw przy ul. Stawowej 4-6.