Szczegóły projektu

Budowa drogi pożarowej dla terenów Osiedla Chemik


Lokalizacja

Osiedle Chemik

Opis projektu

Budowa drogi pożarowej dla terenów Osiedla Chemik łączącej ulicę Niepodległości z ulicą Kapicy z rozbieranej kostki brukowej lub płyt ażurowych.

Zgodnie z § 5 ust. 6 pkt. 3 Zarządzenia nr 936/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie: Budżetu Obywatelskiego na rok 2021,
w ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które stoją w sprzeczności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wskazany teren w większości obejmuje teren oznaczony symbolem Z IV-2 zieleń nieurządzona.