projekt nr 9

9. Rewitalizacja terenów zielonych „Skwery łączą Siemianowice”


Lokalizacja

Michałkowice/Osiedle Młodych

Opis projektu

Projekt zakłada rewitalizację terenów zielonych czyli ponowne ożywienie terenów, stworzenie miejsc do wypoczynku i relaksu dla dorosłych i dzieci, projekt przewiduje budowę kwietników, klombów, posadowienie ławek, urządzeń typu tablice edukacyjne. Pomysł jest realizacją społecznego zapotrzebowania na tereny wypoczynkowe także mini parki osiedlowe na których można wypocząć, pobyć  w środowisku zieleni i kwiatów.