Szczegóły projektu

Sport i rekreacja - Pumptrack i linarium na Bańgowie


Lokalizacja

Bańgów

Opis projektu

Na osiedlu Bańgów proponujemy stworzenie toru typu pumptruck oraz linarium. Pumprtack sprawdził się na osiedlu Tuwim i na wniosek mieszkańców chcemy takie coś stworzyć na Bańgowie, koło strefy rekreacji.

Zgodnie z § 5 ust. 6 pkt. 3 Zarządzenia nr 936/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie: Budżetu Obywatelskiego na rok 2021,
w ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które stoją w sprzeczności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto kwota przeznaczona na realizację projektu, zgodnie z § 5 ust. 8, nie może przekroczyć kwoty 440 000,00 zł, a w ocenie komórki dokonującej weryfikacji kwota ta nie jest wystarczająca.