projekt nr 10

10. Remont nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych na odcinku dojazdowym położonym między ul. Niepodległości 58 A-G i ul. Zgrzebnioka 1, w sąsiedztwie Siemianowickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz „Renomy”


Lokalizacja

Osiedle Chemik

Opis projektu

Projekt obejmuje powstanie nowych miejsc parkingowych dla uczestników imprez odbywających się w Siemianowickim Centrum Kultury oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 58 A-G i istniejącego parkingu.