projekt nr 16

16. Budowa łącznika ul. Stęślickiego i ZHP pełniącego funkcję drogi pożarowej


Lokalizacja

Stęślickiego/ZHP

Opis projektu

Budowa łącznika drogowego pełniącego funkcję drogi pożarowej łączącego ul. Stęślickiego i ZHP.