Szczegóły projektu

PKM - Park Kolejowy Michałkowice


Lokalizacja

Michałkowice - Park Górnik / Park Tradycji

Opis projektu

Park Kolejowy Michałkowice to projekt mający na celu pokazanie w atrakcyjny i ciekawy sposób historii kolei w Siemianowicach Śląskich. Peron kolejowy, tory kolejowe – alejki, lokomotywy, wagony, a także tablice historyczne opowiedzą historię kolei pasażerskiej, towarowej, piaskowej, a także kolei wąskotorowych. Będzie to nowa, estetyczna przestrzeń tuż obok alejki łączącej Park Tradycji i Park Górnik.

Zgodnie z § 5 ust. 6 pkt. 4 Zarządzenia nr 936/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie: Budżetu Obywatelskiego na rok 2021,
w ramach Budżetu Obywatelskiego projekt nie może kolidować z założeniami wynikającymi z planów i programów dotyczących rozwoju miasta. Na wskazanym terenie gmina planuje rozbudowę istniejącego Parku Akcji i Reakcji.