projekt nr 23

23. "Zegar przyrody" w Parku Ludowym - ścieżka edukacyjna


Lokalizacja

Park Ludowy

Skrócony opis

Zegar Przyrody w Parku Ludowym będzie chwila doznania odkrywczo – poznawczego, edukacją, odpoczynkiem, które pozwoli dostrzec jak dużą rolę ma człowiek na planecie. Ścieżka przeznaczona jest dla społeczności lokalnej od niemowlaka do seniora, czyli „Od przedszkola do Opola”.

Opis projektu

Zegar Przyrody w Parku Ludowym będzie chwila doznania odkrywczo – poznawczego, edukacją, odpoczynkiem, które pozwoli dostrzec jak dużą rolę ma człowiek na planecie. Ścieżka przeznaczona jest dla społeczności lokalnej od niemowlaka do seniora, czyli „Od przedszkola do Opola”. Każde urządzenie na ścieżce posiada ławki, które pozwolą odpocząć i pograć w różne gry ekologiczne. Wiata ekologiczna uchroni przed złą pogodą oraz pobudzi komórki człowieka do odgadywania ekologicznych haseł w kole fortuny umieszczonym w wiacie. Witacz z herbem Siemianowic Śląskich pozwoli na ukierunkowanie ścieżki edukacyjnej oraz tworzenie więzi z regionem. Projekt pozwoli na zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych oraz dostrzeganie wpływu elementów klimatu na życie roślin, zwierząt i ludzi.