Szczegóły projektu

"Zegar przyrody" w Parku Ludowym - ścieżka edukacyjna


Lokalizacja

Park Ludowy

Skrócony opis

Zegar Przyrody w Parku Ludowym będzie chwila doznania odkrywczo – poznawczego, edukacją, odpoczynkiem, które pozwoli dostrzec jak dużą rolę ma człowiek na planecie. Ścieżka przeznaczona jest dla społeczności lokalnej od niemowlaka do seniora, czyli „Od przedszkola do Opola”.

Opis projektu

Zegar Przyrody w Parku Ludowym będzie chwila doznania odkrywczo – poznawczego, edukacją, odpoczynkiem, które pozwoli dostrzec jak dużą rolę ma człowiek na planecie. Ścieżka przeznaczona jest dla społeczności lokalnej od niemowlaka do seniora, czyli „Od przedszkola do Opola”. Każde urządzenie na ścieżce posiada ławki, które pozwolą odpocząć i pograć w różne gry ekologiczne. Wiata ekologiczna uchroni przed złą pogodą oraz pobudzi komórki człowieka do odgadywania ekologicznych haseł w kole fortuny umieszczonym w wiacie. Witacz z herbem Siemianowic Śląskich pozwoli na ukierunkowanie ścieżki edukacyjnej oraz tworzenie więzi z regionem. Projekt pozwoli na zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych oraz dostrzeganie wpływu elementów klimatu na życie roślin, zwierząt i ludzi.

Zgodnie z § 5 ust. 6 pkt. 4 Zarządzenia nr 936/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie: Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, w ramach Budżetu Obywatelskiego projekt nie może kolidować z założeniami wynikającymi z planów i programów dotyczących rozwoju miasta. Na wskazanym terenie realizowany jest projekt „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta Siemianowice Śląskie”, dofinansowany z Europejskiego Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.