Budżet Obywatelski 2021 na finiszu

Poniedziałek, 11 maja 2020

Na ostatniej prostej znalazła się procedura tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W piątek zakończył się etap, w którym wnioskodawcy odrzuconych przez zespół weryfikujący projektów mogli się odwołać od tej decyzji.
Z niekorzystnym rozstrzygnięciem zespołu nie zgodziło się sześciu wnioskodawców. W czterech przypadkach, po dodatkowych konsultacjach i  korektach w samych projektach, nienaruszających jednak ich głównych założeń (projekty dwóch wnioskodawców, ze względu, że zakładały realizację inwestycji na tym samym obszarze i były do siebie podobne, zostały połączone w jeden wniosek), odwołania zostały uwzględnione i  projekty te znajdą się na liście tych, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w dniach 25 maja – 7 czerwca. W dwóch przypadkach niestety opinia zespołu weryfikującego została podtrzymana i projekty te zostały odrzucone.

Lista projektów poddanych pod głosowanie:

1. Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla - 2 etap

2. Boisko do gry Panna oraz Teqball, ul. Wróbla przy strefie sportowej obok siłowni i skateparku

3. Utwardzenie terenu wokół budynku przy ul. Bytomskiej 5, 5a w Siemianowicach Śląskich

4. Remonty chodników i utworzenie nowych na Bytkowie i Bańgowie wraz z montażem ławeczek przysiadkowych

5. Rewitalizacja skweru przy ul. Wyzwolenia 1-3 oraz modernizacja placu zabaw przy Stawowej 4-6

6. Remont ulicy Sikorskiego wraz z utworzeniem prawoskrętu do ulicy Oświęcimskiej

7. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Michałkowickiej 25-35 wraz z utworzeniem miejsc postojowych wzdłuż odcinka drogi jak wyżej oraz utwardzenie dojazdu do wielostanowiskowego szeregu garaży zlokalizowanych przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich

8. Nowe miejsca parkingowe oraz nowa nawierzchnia Tuwima/Laura Huta (połączone projekty wnioskodawców)

9. Rewitalizacja terenów zielonych „Skwery łączą Siemianowice”

10. Remont nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych na odcinku dojazdowym położonym między ul. Niepodległości 58 A-G i ul. Zgrzebnioka 1, w sąsiedztwie Siemianowickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz „Renomy”

11. Miejsca parkingowe od skrzyżowania ul. Wróbla 7D w stronę ul. Korfantego 2c

12. Bezpieczne dojście z osiedla Korfantego/Wróbla do przystanków autobusowych przy ul. Kapicy oraz obiektów handlowych

13. Wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną Powstańców 54a, wymiana urządzeń zabawowych oś. Gansińca 8

14. Budowa miniparku na rogu ulic Rzepusa i Waloszka

15. Park Leśny wraz ze ścieżką rekreacyjną na terenie przy Alei Młodych (połączone projekty wnioskodawców)

16. Budowa łącznika ul. Stęślickiego i ZHP pełniącego funkcję drogi pożarowej

17. Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy pomiędzy ulicą Stawową 18 a ulicą Wyzwolenia 19

18. Parking przy ulicy Lipowej
 

Szczegółowe informacje dotyczące projektów znajdziecie Państwo w zakładce "Przeglądaj projekty".

Wszystkim wnioskodawcom, których projekty znalazły się na tej liście serdecznie gratulujemy i zachęcamy do promowania wśród siemianowiczan swoich propozycji inwestycyjnych.

Powrót