1 Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla

Koszt: 434 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Remont nawierzchni asfaltowej według specyfikacji, w drodze frezowania, regulacji krawężników oraz położenia nowej nawierzchni w celu uzyskania normalnych warunków eksploatacji jako ciągów pieszo-jezdnych.

2 Kompleksowa wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Mysłowickiej – od posesji Kolejowa 1A do posesji Mysłowicka 27

Koszt: 240 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Kompleksowa wymiana nawierzchni chodnika w jednej z najstarszych dzielnic miasta, poprawiająca bezpieczeństwo i swobodę poruszania się mieszkańców Siemianowic Śląskich.

3 Trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Towarowej

Koszt: 310 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa trasy pieszo-rowerowej, wpisującej się w siemianowicki system ścieżek rowerowych. Projekt przyczynia się do ugruntowania wizerunku Siemianowic Śląskich jako „smart city”.

6 Trakt pieszo-rowerowy z miniznakami drogowymi na Brodziku

Koszt: 70 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie tras pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 220 m (asfaltowych i szutrowych) z ławkami i koszami na śmieci. Udostępnienie nowego wejścia na „Brodzik” od strony południowej. Posadowienie przy ścieżkach miniznaków ruchu drogowego. Uporządkowanie roślinności w okolicy. Wydzielenie 2-3 miejsc parkingowych przy wejściu głównym.

7 BEZPIECZEŃSTWO – rozbudowa monitoringu miejskiego

Koszt: 440 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Po konsultacji z mieszkańcami, aby zwiększyć bezpieczeństwo w naszym mieście, proponujemy, żeby rozbudować system monitoringu o 20 kolejnych punktów rozmieszczonych w każdej dzielnicy m.in. w lokalizacjach takich jak: Lasek Bytkowski, Bańgów krąg i strefy rekreacji, przejście dla pieszych przy kościele na Bańgowie, Przejście dla pieszych ul Oświęcimska obok przedszkola nr 12, Park Górnik, Rzęsa przy ognisku, Rzęsa dinozaury, Przełajka brodzik, Rynek, Przejście przy galerii siemianowickiej.

8 Budowa oświetlenia na ulicy Okrzei i Turystycznej

Koszt: 110 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa oświetlenia przy ulicy Okrzei i Turystycznej w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i przechodniów.

9 Pumptrack i linarium na Bańgowie

Koszt: 440 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Na osiedlu Bańgów proponujemy stworzenie toru typu pumtruck oraz linarium. Pumptrack sprawdził się na osiedlu Tuwim i na wnioski mieszkańców chcemy takie coś stworzyć na Bańgowie, koło strefy rekreacji.

11 Wybieg dla psów z przeszkodami - Bańgów

Koszt: 170 165,58 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wybudowanie bezpiecznego, ogrodzonego wybiegu dla psów, z atrakcjami dla czworonogów, jak np.: równoważnie, płotki, obręcze, pochylnie, tunel oraz labirynt, kształtującymi ich koordynację ruchową i umysłową. Wybieg będzie ogrodzony panelami, będzie także posiadał toaletę dla psów.

15 2 dzielnice, 3 ulice: Jaworowa, Leśna, Jagiellońska

Koszt: 440 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Ulica Jaworowa: remont nawierzchni, miejsca parkingowe. Ulica Leśna 10/11: uregulowanie miejsc parkingowych (w miejscu rozjeżdżonej trawy). Ulica Jagiellońska: remont nawierzchni, chodników.

16 Budowa toalety publicznej w rejonie Parku Górnik, budowa miejsc parkingowych przy Lecznicy dla dzieci i dorosłych REMEDIUM, kontynuacja budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ulicy Andersa, poprawa infrastruktury osiedla Budryka

Koszt: 440 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt składa się z czterech części: 1. Budowa toalety publicznej samoobsługowej w rejonie Parku Górnik - dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz posiadająca przewijak dla niemowląt. 2. Budowa ok. 9 miejsc parkingowych przy lecznicy REMEDIUM. 3. Kontynuacja budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ul. Andersa. 4. Utwardzenie poboczy płytami ażurowymi oraz budowa chodnika, doposażenie otoczenia i placu zabaw w ławki oraz nasadzenie żywopłotu na ul. Budryka.

19 Utwardzenie nawierzchni istniejącego parkingu

Koszt: 291 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Utwardzenie nawierzchni przy ul. Grunwaldzkiej pomiędzy rynkiem Węzłowca a przedszkolem, z pochylnią umożliwiającą osobom niepełnosprawnym dojazd do przedszkola integracyjnego.

Miejsca parkingowe od skrzyżowania ul. Wróbla 7d w stronę Korfantego 2c oś. Tuwim

Koszt: 120 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

Miejsca parkingowe od skrzyżowania ul. Wróbla 7d w stronę Korfantego 2c oś. Tuwim.

Tor przeszkód MDP-CTIF dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich ul. Pułaskiego 2

Koszt: 25 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

Tor przeszkód MDP-CTIF to doskonały sprzęt do rozwijania swoich umiejętności strażackich oraz sprawności fizycznych. Zaletą posiadania tego toru w swoim osprzęcie Ochotniczej Straży Pożarnej jest lepsze przygotowanie druhów ochotników do działań bojowych, a także daje możliwość sprawdzenia się młodzieży naszego miasta podczas różnych imprez masowych bądź firmowych.

Remonty oraz budowa nowych chodników na Bytkowie i Bańgowie wraz z montażem ławeczek tzw. przysiadkowych dla seniorów

Koszt: 397 790 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

Projekt przewiduje utworzenie nowych chodników oraz remont starych i uszkodzonych na ulicy ZHP, Jagiełły, Grunwaldzkiej, Niepodległości, Zgrzebnioka, Reymonta, Szymanowskiego i Wróblewskiego. Dodatkowo wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych mają zostać zamontowane ławeczki tzw. „przysiadkowe”.

Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Michałkowickiej 25-35 wraz z utwardzeniem dojazdu do wielostanowiskowego szeregu garaży

Koszt: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Michałkowickiej 25-35 wraz z utwardzeniem dojazdu do wielostanowiskowego szeregu garaży zlokalizowanych prz ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich.

Rewitalizacja terenu wokół budynków zlokalizowanych przy ul. Bytomskiej 13, 14, 14a, 15, 16, 16a, 17, 17a – dz. Nr 3017/102 w Siemianowicach Śląskich

Koszt: 423 720 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

Wybrukowanie terenu wokół budynków, wykonanie miejsc postojowych oraz montażu latarni solarnych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych nr 13, 14, 14a, 15, 16, 16a, 17, 17a zlokalizowanych przy ul. Bytomskiej w Siemianowicach Śląskich (dz. Nr. 3017/102).

Rewitalizacja terenów zielonych „Skwery łączą Siemianowice”

Koszt: 440 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

Rewitalizacja terenów zielonych – Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dorosłych i dzieci.

Nowe szaty kina „Tęcza” z łowcami cząstek kosmicznych

Koszt: 440 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

NOWE SZATY KINA TĘCZA Z ŁOWCAMI KOSMICZNYCH CZĄSTEK to projekt łączący międzynarodowe działania Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk z potrzebą łączenia pokoleń poprzez wspólne, kreatywne zajęcia. CREDO.SCIENCE jest tym projektem, który umożliwia posiadaczom smartfona zostanie aktywnym „Łowcą Cząstek” a obecność filmowego „Drzewa Awatarów”, spełniającego funkcję „Kolumny Detekcyjnej Kosmicznych Cząstek CREDO” powoduje, że obiekt staje się również atrakcją na skalę europejską.

Remont nawierzchni asfaltowej ulicy i chodnika. Budowa parkingu samochodowego ul. Granitowa 3 i Jana Pawła 20

Koszt: 190 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

Remont nawierzchni asfaltowej ulicy i chodnika. Budowa parkingu samochodowego ul. Granitowa 3 i Jana Pawła 20.

Wieża z widokiem na Iindustrial - wieża widokowa na terenie SCK Parku Tradycji

Koszt: 440 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

Projekt dotyczy zagospodarowania wieży wyciągowej Szybu Krystyn, (która wchodzi w skład SCK Park Tradycji) na cele turystyczne, poprzez zaprojektowanie i przystosowanie wieży do ruchu turystycznego, dobudowę schodów do wieży, zabezpieczenie istniejącego wejścia na wieżę poprzez m.in. osiatkowanie schodów, a także budowę dodatkowych schodów prowadzących na „taras widokowy” zlokalizowany na górze wieży. Projekt zakłada również zamontowanie lunet obserwacyjnych na tarasie, a także oświetlenia klatk

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Sobieskiego 17, 19 a Kopernika 15

Koszt: 60 100 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren pomiędzy ulicami Sobieskiego 17 i 19 a Kopernika 15. Nasadzimy rośliny ozdobne, część terenu zostanie pokryta płytą ażurową – zaniedbany dotychczas teren stanie się przyjemny dla oka, zostanie uporządkowany i zazieleniony.

×