projekt nr 28

28. Siemianowice Śląskie-miejsce z historią, miejsce dla historii, Całe miasto


Lokalizacja

Inwestycje planowane są na terenie całego miasta Siemianowice Śląskie

Opis projektu

Projekt zmierzał będzie do dowartościowania siemianowickiego dziedzictwa historycznego, a także wzrostu świadomości mieszkańców miasta na temat przeszłości ich otoczenia. W ramach inwestycji przewidziano: stworzenie Siemianowickiego Szlaku Dziedzictwa, montaż tablic informacyjnych dotyczących patronów siemianowickich ulic, wykonanie dwóch murali z wizerunkami siemianowickich bohaterów, stworzenie skweru im. Obrońców Kopalni Michał z plenerową ekspozycją historyczną przy ul Michałkowickiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Całkowity Koszt267 500 zł