projekt nr 6

6. Wymiana nawierzchni drogi przy ulicy Michałkowickiej 34 abc i ulicy Granitowej wraz z wymianą krawężników drogowych


Lokalizacja

Michałkowicka 34abc, Granitowa

Opis projektu

Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej na nawierzchnię asfaltobetonową przy ul. Michałkowickiej 34 i ulicy Granitowej wraz z wymianą krawężników drogowych. Remont dotyczy będącej w złym stanie technicznym drogi, stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich użytkowników.
Wybudowana droga poprawi jakość życia mieszkańców osiedla oraz zwiększy bezpieczeństwo dojścia i dojazdu do bloków. Wpłynie również na estetykę miejsca.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Wartość szacunkowa projektu360 000 zł